duminică, 10 decembrie 2017

Preotul Vadim Corostinschi a participat la oficierea Sfintei Liturghii în localitatea Gherman

Duminică 10 decembrie, 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am fost în vizită de lucru în localitatea Gherman.

Ziua a început cu Sfânta liturghie alături de Prot. Bartolomeu Turtureanu,  Protopopul Circumscripției Ungheni și omagiatul Prot. Eugen Ursu, parohul bisericii Sfinților Arhangheli din Gherman.

La finele Te Deum-ului am rostit mesajul Chiriarhului care a felicitat pe preotul paroh, dar am transmis și o Cruce cu pietre scumpe din partea Preasfințitului Petru, cadou pentru activitatea desfășurată cu dragoste și râvnă în această localitate.

Protoiereul Eugen Ursu a ajuns la frumoasa aniversare de 50 de ani din viață și 26 de ani de slujire la Sfântul Prestol în localitatea Gherman, fiind un preot blând și destoinic precum se și cuvine unui slujitor ai altarului.

miercuri, 6 decembrie 2017

Mesajul de Felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretar Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 32 ani de viaţă

Preacucernice Părinte Secretar,
Marcarea aniversării  de 32 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!
Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Cu frăţească dragoste în Hristos Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa Sfinţiei Voastre, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o desfăşuraţi în cuprinsul Episcopiei noastre. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Să rămîneţi  mereu un înflăcărat slujitor al Eparhiei noastre sporind, atît duhovniceşte cît şi intelectual prin activităţile culturale şi duhovniceşti promovate în rîndul tinerilor. Să vă înzestreze bunul Dumnezeu cu multă răbdare, de care aveţi nevoie în lucrarea pastoral-misionară cu tînăra generaţie.

vineri, 1 decembrie 2017

Istoria Creștinismului - Video

Уже смотрел Сериал BBC: История Христианства/A History of Christianity онлайн Британский документальный сериал, рассказывающий об истоках зарождения самой известной мировой религии и значении христианства для современного мира. Ведущий телепроекта – профессор Оксфорда, всю жизнь посвятивший изучению истории Церкви. На протяжении нескольких эпизодов он рассказывает об эволюции христианской веры, формировании основных догматов и причинах возникновения ее четырех основных форм: православия, восточного христианства, католицизма и протестантизма. Особое внимание историк обращает на развитие скептического отношения к христианству в нынешней Европе. При создании сериала использовались уникальные исторические источники, древние священные реликвии, инсценировки важнейших библейских событий и авторитетные мнения ведущих историков Великобритании.