duminică, 10 decembrie 2017

Preotul Vadim Corostinschi a participat la oficierea Sfintei Liturghii în localitatea Gherman

Duminică 10 decembrie, 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am fost în vizită de lucru în localitatea Gherman.

Ziua a început cu Sfânta liturghie alături de Prot. Bartolomeu Turtureanu,  Protopopul Circumscripției Ungheni și omagiatul Prot. Eugen Ursu, parohul bisericii Sfinților Arhangheli din Gherman.

La finele Te Deum-ului am rostit mesajul Chiriarhului care a felicitat pe preotul paroh, dar am transmis și o Cruce cu pietre scumpe din partea Preasfințitului Petru, cadou pentru activitatea desfășurată cu dragoste și râvnă în această localitate.

Protoiereul Eugen Ursu a ajuns la frumoasa aniversare de 50 de ani din viață și 26 de ani de slujire la Sfântul Prestol în localitatea Gherman, fiind un preot blând și destoinic precum se și cuvine unui slujitor ai altarului.

miercuri, 6 decembrie 2017

Mesajul de Felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretar Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 32 ani de viaţă

Preacucernice Părinte Secretar,
Marcarea aniversării  de 32 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!
Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Cu frăţească dragoste în Hristos Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa Sfinţiei Voastre, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o desfăşuraţi în cuprinsul Episcopiei noastre. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Să rămîneţi  mereu un înflăcărat slujitor al Eparhiei noastre sporind, atît duhovniceşte cît şi intelectual prin activităţile culturale şi duhovniceşti promovate în rîndul tinerilor. Să vă înzestreze bunul Dumnezeu cu multă răbdare, de care aveţi nevoie în lucrarea pastoral-misionară cu tînăra generaţie.

vineri, 1 decembrie 2017

Istoria Creștinismului - Video

Уже смотрел Сериал BBC: История Христианства/A History of Christianity онлайн Британский документальный сериал, рассказывающий об истоках зарождения самой известной мировой религии и значении христианства для современного мира. Ведущий телепроекта – профессор Оксфорда, всю жизнь посвятивший изучению истории Церкви. На протяжении нескольких эпизодов он рассказывает об эволюции христианской веры, формировании основных догматов и причинах возникновения ее четырех основных форм: православия, восточного христианства, католицизма и протестантизма. Особое внимание историк обращает на развитие скептического отношения к христианству в нынешней Европе. При создании сериала использовались уникальные исторические источники, древние священные реликвии, инсценировки важнейших библейских событий и авторитетные мнения ведущих историков Великобритании.

luni, 13 noiembrie 2017

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu împlinirea a 12 ani de slujire arhipăstorească din partea Centrului Eparhial

Permiteți-ne să Vă felicităm din partea colaboratorilor centrului eparhial a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu plinătatea Harului primit prin punerea mâinilor cu 12 ani în urmă, ridicându-Vă la treapta de Episcop de Ungheni și Nisporeni.
Hristos a povățuit pe apostoli spunându-le: …care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. (Marcu 10, 43-44). Slujirea Arhipăstorească pe care ați primit-o Preasfințite Stăpâne Petru, este cu adevărat una măreață, dar este una lucrătoare și vă faceți și părinte duhovnicesc, dar și slugă binecuvântată a Episcopiei Ungheni și Nisporeni ce o povățuiți și o aduceți la limanul mântuirii: preoții, credincioșii, dar și cei care nu ascultă de Hristos, fiind și aceasta o menire a unui Episcop.
Lucrarea fructuoasă desfășurată până la moment în toate sferele atât la cârma Eparhiei, Centrului de plasament Preafericitul Iosif, Asociația Caritate și Fapte bune, Episcop al tinerilor, pe plan organizatoric dar și duhovnicesc, arată bunele calități de care dați dovadă și vă întăresc ca un bun Arhiereu al lui Hristos.

sâmbătă, 28 octombrie 2017

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu prilejul jubileului de 50 de ani

Preasfinției Sale,Preasfințitului PETRU,Episcop de Ungheni Nisporeni

În aceste zile care au o încărcătură și o însemnătate duhovniceasca deosebită, bucuria prilejuită de împlinirea a 50 de ani de viață pământească; 25 de ani întru slujirea la Sfântul Prestol și 25 de ani de la redeschiderea mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hîncu, Vă suntem alături Preasfințite Stăpâne și Vă urăm la mulți ani binecuvântați.

Fiind părintele nostru duhovnicesc am învățat foarte multe din munca pe care o depuneți la realizarea marilor proiecte ce cuprind copii din familiile social vulnerabile prin actele de caritate, ca tată la Casa de copii Preafericitul Iosif din Chișinău, Sfințit Arhimandrit a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Hârbovăț, pe care ați ridicat-o din ruine, în or. Ungheni se înalță o măreață fortăreață duhovnicească în cinstea „Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni din Hârbovăț” și nu uitați de viitorul bisericii, dar și a statului, tinerii, fiind numit de ei: „Episcopul Tinerilor”.

sâmbătă, 21 octombrie 2017

Mărturisirea de la Dereneu 1

Odată cu trecerea preotului oprit de a sluji cele sfinte Florin Marin la Mitropolia Basarabiei, participăm la un show înscenat de către el și partenerii lui de partid religios MB. Discuții la radio Vocea Basarabiei cu naționaliști și oameni care-l compătimește, dar cu părere de rău nu a fost lăsat nici un localnic din Dereneu să ia cuvântul în emisie directă, cu toate că după aceea m-a sunat și mi-a spus că a încercat și tot ei sunt cei care m-a înștiințat despre emisiune.

marți, 17 octombrie 2017

Jurămîntul de Credință a 62 de elevi ai Colegiului Național al Poliției de Frontieră din municipiul Ungheni

Săptămîna trecută în Piața Independenței municipiului Ungheni, a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului de credință Patriei de către 62 de elevi, înmatriculați în primul an de studii la Colegiul Național al Poliției de Frontieră.
Prezent în cadrul ceremoniei, Șeful Comisariatului General al Poliției de Frontieră, domnul Fredolin LECARI, a evocat importanța evenimentului, încărcat emoțional pentru cei 40 de băieți și 22 fete, care au jurat credință Patriei.
Cuvinte de recunoștință și susținere a tinerilor au fost adresate de către reprezentanții administrației publice locale, în persoana primarului municipiului Ungheni, Dn Alexandru AMBROS, dar și din partea reprezentanților Consiliului raionului Ungheni, în persoana Președintelui Raionului, Dna Ludmila GUZUN.