duminică, 28 ianuarie 2018

Primirea noului preot în Dahnovici

În data de 28 ianuarie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, preotul Vadim Corostinschi, Secretarul Eparhial a slujit în biserica „Sf. M. Muc. Gheorghe” din satul Dahnovici, r-nul Hâncești.


După Sfânta Liturghie la care au participat credincioșii din localitate a fost desfășurată adunarea cu cei prezenți unde a fost prezentat comunității preotul Augustin Gangan, noul paroh. Aici au discutat mai multe momente din viața parohiei și care este lucrarea bisericii prin rugăciune.

miercuri, 24 ianuarie 2018

Ortodoxia sau discotecile în bisericiFiind în epoca modernismului nu putem să o subminăm, dar nu trebuie să uităm că fiecare loc, instituție sau spațiu își are o menire a sa având un scop și o misiune aparte. De aceea ce vom vedea (studia) la școală sau bibliotecă nu vom vedea în bar sau discotecă, biserică sau procuratură, fiindcă fiecare dezvoltă latura sa tinzând spre viziunea propusă din start.

Viziunea și Misiunea Bisericii Ortodoxe este Mântuirea sufletului și aducerea omului alături de Dumnezeu bucurându-se veșnic de dragostea lui Dumnezeu.

marți, 2 ianuarie 2018

Tăcerea este o formă mai discretă de comunicare

Pentru o simplă vorbă necugetată, fie chiar și nevinovată, spusă într-o clipă despre cineva, mult trebuie să te milogești ca sa scapi de urmările ei. Și cine te poate încredința că ești cu adevărat iertată? Un duhovnic chiar, te poate ierta de faptă, dar consecința ei o porți tu. Cât de frumos şi creştineşte este să știi să taciși să știi să vorbești frumos despre alții! Cine știe cât de mult îl iubește Dumnezeu pe acela pe care lumea îl arată cu degetul?!
Cât de mult se supără Domnul Iisus Hristos pe vorbele goale, vorbele în plus, vorbele rușinoase și mai ales vorbele ucigătoare. Dacă însă te înfrânezi de la vorbire şi taci, te foloseşti mult în cele sufleteşti şi îl bucuri mult pe Dumnezeu. E greu s-o realizezi, dar e folositoare tăcerea. Prin aceasta îţi birui eul tău păcătos. Şi această stăpânire de sine va fi mult lăudată, plăcută și încununată, nu doar de oamnei, dar şi de Dumnezeu. Vezi cât de mult se poate câștiga într-o zi cu gura închisă?

duminică, 10 decembrie 2017

Preotul Vadim Corostinschi a participat la oficierea Sfintei Liturghii în localitatea Gherman

Duminică 10 decembrie, 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am fost în vizită de lucru în localitatea Gherman.

Ziua a început cu Sfânta liturghie alături de Prot. Bartolomeu Turtureanu,  Protopopul Circumscripției Ungheni și omagiatul Prot. Eugen Ursu, parohul bisericii Sfinților Arhangheli din Gherman.

La finele Te Deum-ului am rostit mesajul Chiriarhului care a felicitat pe preotul paroh, dar am transmis și o Cruce cu pietre scumpe din partea Preasfințitului Petru, cadou pentru activitatea desfășurată cu dragoste și râvnă în această localitate.

Protoiereul Eugen Ursu a ajuns la frumoasa aniversare de 50 de ani din viață și 26 de ani de slujire la Sfântul Prestol în localitatea Gherman, fiind un preot blând și destoinic precum se și cuvine unui slujitor ai altarului.

miercuri, 6 decembrie 2017

Mesajul de Felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretar Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 32 ani de viaţă

Preacucernice Părinte Secretar,
Marcarea aniversării  de 32 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!
Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Cu frăţească dragoste în Hristos Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa Sfinţiei Voastre, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o desfăşuraţi în cuprinsul Episcopiei noastre. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Să rămîneţi  mereu un înflăcărat slujitor al Eparhiei noastre sporind, atît duhovniceşte cît şi intelectual prin activităţile culturale şi duhovniceşti promovate în rîndul tinerilor. Să vă înzestreze bunul Dumnezeu cu multă răbdare, de care aveţi nevoie în lucrarea pastoral-misionară cu tînăra generaţie.

vineri, 1 decembrie 2017

Istoria Creștinismului - Video

Уже смотрел Сериал BBC: История Христианства/A History of Christianity онлайн Британский документальный сериал, рассказывающий об истоках зарождения самой известной мировой религии и значении христианства для современного мира. Ведущий телепроекта – профессор Оксфорда, всю жизнь посвятивший изучению истории Церкви. На протяжении нескольких эпизодов он рассказывает об эволюции христианской веры, формировании основных догматов и причинах возникновения ее четырех основных форм: православия, восточного христианства, католицизма и протестантизма. Особое внимание историк обращает на развитие скептического отношения к христианству в нынешней Европе. При создании сериала использовались уникальные исторические источники, древние священные реликвии, инсценировки важнейших библейских событий и авторитетные мнения ведущих историков Великобритании.

luni, 13 noiembrie 2017

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu împlinirea a 12 ani de slujire arhipăstorească din partea Centrului Eparhial

Permiteți-ne să Vă felicităm din partea colaboratorilor centrului eparhial a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu plinătatea Harului primit prin punerea mâinilor cu 12 ani în urmă, ridicându-Vă la treapta de Episcop de Ungheni și Nisporeni.
Hristos a povățuit pe apostoli spunându-le: …care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. (Marcu 10, 43-44). Slujirea Arhipăstorească pe care ați primit-o Preasfințite Stăpâne Petru, este cu adevărat una măreață, dar este una lucrătoare și vă faceți și părinte duhovnicesc, dar și slugă binecuvântată a Episcopiei Ungheni și Nisporeni ce o povățuiți și o aduceți la limanul mântuirii: preoții, credincioșii, dar și cei care nu ascultă de Hristos, fiind și aceasta o menire a unui Episcop.
Lucrarea fructuoasă desfășurată până la moment în toate sferele atât la cârma Eparhiei, Centrului de plasament Preafericitul Iosif, Asociația Caritate și Fapte bune, Episcop al tinerilor, pe plan organizatoric dar și duhovnicesc, arată bunele calități de care dați dovadă și vă întăresc ca un bun Arhiereu al lui Hristos.