marți, 23 aprilie 2019

ANUNȚ!!! Drumul Crucii, drumul pătimirii și mântuirii neamului omenesc


Preacuvioși şi Preacucernici părinţi,
iubiţi fraţi şi surori în Domnul

Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, parcurgem treaptă cu treaptă urcușul duhovnicesc spre marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Dar pentru a ne bucura de taina Învierii lui Iisus Hristos, trebuie neapărat să trăim cu intensitate taina pătimirii şi Răstignirii Mântuitorului, căci taina crucii ne descoperă taina Învierii, iar taina Învierii este pătrunsă de taina crucii.

În vinerea din săptămâna a VII-a a Postului Mare, întreaga Biserică şi creaţie îşi amintesc de îndelung-răbdarea şi bunătatea Domnului Iisus Hristos faţă de toţi oamenii, adică iubirea Sa mai tare decât suferinţele chinurilor şi decât durerile morţii pricinuite de oameni. Sinaxarul zilei ne arată că în Sfânta şi  Marea Vineri se face pomenirea Sfintelor şi Mântuitoarelor şi Înfricoşătoarelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirele peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi, înainte de toate, crucea şi moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.


Pentru a comemora toate aceste patimi suferite de Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, creștinii au instituit la Ierusalim acel pelerinaj spre Golgota numit Via Dolorosa. Acesta se începea de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, şi continua până la Golgota. Evenimentul parcurgerii acestui drum este unul dintre momentele culminante din viaţa Mântuitorului Hristos.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului PETRU, se desfășoară, deja al VII-a an consecutive, în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni acest pelerinaj numit „Drumul Crucii” care comemorează acea cale pe care a parcurs-o Hristos, pentru a ne reaminti patimile pe care le-a suferit Hristos şi pentru a ne împărtăşi de taina crucii suferinţei şi învierii pe care a purtat-o Hristos.

Acest pelerinaj v-a avea loc în or. Nisporeni, vineri, 26 aprilie 2019, ora 10:30, punctul de unde vor porni pelerinii, înconjurați de preoți și în frunte cu Ierarhul. Procesiunea dată va porni din centrul oraşului Nisporeni, piața sf. Ștefan cel Mare, şi va continua calea pedestru până la chiscul ostaşului, unde se află mănăstirea cu hramul ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” şi ,,Crucea Mântuirii Neamului”.

Parcurgând acest drum al suferinţei, vom învăţa să ne deschidem sufletul pentru ca Hristos Domnul Cel Răstignit, cu prezenţa Sa nevăzută, dar reală, să ne dăruiască şi nouă putere duhovnicească de a birui răutatea cu bunătatea, şi păcatul cu sfinţenia.

Aici vor fi aduse pentru închinare sfințenii mari: o parte din lemnul sf. Cruci, o parte din cuiul ce a fost bătut în piciorul Mântuitorului, o părticică din cununa de spini a Mântuitorului, o piatră de pe Golgota, unde a fost înfiptă Sfânta Crucea a Mântuitorului, și o piatră de la mormântul Maicii Domnului.

Preoții sunt rugați să anunțe creștinii din parohii și să organizeze transport pentru a se putea deplasa cît mai mulți creștini la Nisporeni pentru închinare și participare la eveniment.
    ____+ PETRU____


Episcop de Ungheni și Nisporeni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu