duminică, 10 decembrie 2017

Preotul Vadim Corostinschi a participat la oficierea Sfintei Liturghii în localitatea Gherman

Duminică 10 decembrie, 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am fost în vizită de lucru în localitatea Gherman.

Ziua a început cu Sfânta liturghie alături de Prot. Bartolomeu Turtureanu,  Protopopul Circumscripției Ungheni și omagiatul Prot. Eugen Ursu, parohul bisericii Sfinților Arhangheli din Gherman.

La finele Te Deum-ului am rostit mesajul Chiriarhului care a felicitat pe preotul paroh, dar am transmis și o Cruce cu pietre scumpe din partea Preasfințitului Petru, cadou pentru activitatea desfășurată cu dragoste și râvnă în această localitate.

Protoiereul Eugen Ursu a ajuns la frumoasa aniversare de 50 de ani din viață și 26 de ani de slujire la Sfântul Prestol în localitatea Gherman, fiind un preot blând și destoinic precum se și cuvine unui slujitor ai altarului.

miercuri, 6 decembrie 2017

Mesajul de Felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretar Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 32 ani de viaţă

Preacucernice Părinte Secretar,
Marcarea aniversării  de 32 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!
Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Cu frăţească dragoste în Hristos Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa Sfinţiei Voastre, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o desfăşuraţi în cuprinsul Episcopiei noastre. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Să rămîneţi  mereu un înflăcărat slujitor al Eparhiei noastre sporind, atît duhovniceşte cît şi intelectual prin activităţile culturale şi duhovniceşti promovate în rîndul tinerilor. Să vă înzestreze bunul Dumnezeu cu multă răbdare, de care aveţi nevoie în lucrarea pastoral-misionară cu tînăra generaţie.

vineri, 1 decembrie 2017

Istoria Creștinismului - Video

Уже смотрел Сериал BBC: История Христианства/A History of Christianity онлайн Британский документальный сериал, рассказывающий об истоках зарождения самой известной мировой религии и значении христианства для современного мира. Ведущий телепроекта – профессор Оксфорда, всю жизнь посвятивший изучению истории Церкви. На протяжении нескольких эпизодов он рассказывает об эволюции христианской веры, формировании основных догматов и причинах возникновения ее четырех основных форм: православия, восточного христианства, католицизма и протестантизма. Особое внимание историк обращает на развитие скептического отношения к христианству в нынешней Европе. При создании сериала использовались уникальные исторические источники, древние священные реликвии, инсценировки важнейших библейских событий и авторитетные мнения ведущих историков Великобритании.

luni, 13 noiembrie 2017

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu împlinirea a 12 ani de slujire arhipăstorească din partea Centrului Eparhial

Permiteți-ne să Vă felicităm din partea colaboratorilor centrului eparhial a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu plinătatea Harului primit prin punerea mâinilor cu 12 ani în urmă, ridicându-Vă la treapta de Episcop de Ungheni și Nisporeni.
Hristos a povățuit pe apostoli spunându-le: …care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. (Marcu 10, 43-44). Slujirea Arhipăstorească pe care ați primit-o Preasfințite Stăpâne Petru, este cu adevărat una măreață, dar este una lucrătoare și vă faceți și părinte duhovnicesc, dar și slugă binecuvântată a Episcopiei Ungheni și Nisporeni ce o povățuiți și o aduceți la limanul mântuirii: preoții, credincioșii, dar și cei care nu ascultă de Hristos, fiind și aceasta o menire a unui Episcop.
Lucrarea fructuoasă desfășurată până la moment în toate sferele atât la cârma Eparhiei, Centrului de plasament Preafericitul Iosif, Asociația Caritate și Fapte bune, Episcop al tinerilor, pe plan organizatoric dar și duhovnicesc, arată bunele calități de care dați dovadă și vă întăresc ca un bun Arhiereu al lui Hristos.

sâmbătă, 28 octombrie 2017

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu prilejul jubileului de 50 de ani

Preasfinției Sale,Preasfințitului PETRU,Episcop de Ungheni Nisporeni

În aceste zile care au o încărcătură și o însemnătate duhovniceasca deosebită, bucuria prilejuită de împlinirea a 50 de ani de viață pământească; 25 de ani întru slujirea la Sfântul Prestol și 25 de ani de la redeschiderea mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hîncu, Vă suntem alături Preasfințite Stăpâne și Vă urăm la mulți ani binecuvântați.

Fiind părintele nostru duhovnicesc am învățat foarte multe din munca pe care o depuneți la realizarea marilor proiecte ce cuprind copii din familiile social vulnerabile prin actele de caritate, ca tată la Casa de copii Preafericitul Iosif din Chișinău, Sfințit Arhimandrit a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Hârbovăț, pe care ați ridicat-o din ruine, în or. Ungheni se înalță o măreață fortăreață duhovnicească în cinstea „Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni din Hârbovăț” și nu uitați de viitorul bisericii, dar și a statului, tinerii, fiind numit de ei: „Episcopul Tinerilor”.

sâmbătă, 21 octombrie 2017

Mărturisirea de la Dereneu 1

Odată cu trecerea preotului oprit de a sluji cele sfinte Florin Marin la Mitropolia Basarabiei, participăm la un show înscenat de către el și partenerii lui de partid religios MB. Discuții la radio Vocea Basarabiei cu naționaliști și oameni care-l compătimește, dar cu părere de rău nu a fost lăsat nici un localnic din Dereneu să ia cuvântul în emisie directă, cu toate că după aceea m-a sunat și mi-a spus că a încercat și tot ei sunt cei care m-a înștiințat despre emisiune.

marți, 17 octombrie 2017

Jurămîntul de Credință a 62 de elevi ai Colegiului Național al Poliției de Frontieră din municipiul Ungheni

Săptămîna trecută în Piața Independenței municipiului Ungheni, a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului de credință Patriei de către 62 de elevi, înmatriculați în primul an de studii la Colegiul Național al Poliției de Frontieră.
Prezent în cadrul ceremoniei, Șeful Comisariatului General al Poliției de Frontieră, domnul Fredolin LECARI, a evocat importanța evenimentului, încărcat emoțional pentru cei 40 de băieți și 22 fete, care au jurat credință Patriei.
Cuvinte de recunoștință și susținere a tinerilor au fost adresate de către reprezentanții administrației publice locale, în persoana primarului municipiului Ungheni, Dn Alexandru AMBROS, dar și din partea reprezentanților Consiliului raionului Ungheni, în persoana Președintelui Raionului, Dna Ludmila GUZUN.

sâmbătă, 14 octombrie 2017

Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni sărbătorită la Ungheni

În data de 14 octombrie 2017, serbăm Cinstitul Acoperământ al Maicii Domnului, Icoana Maicii Domnului din Hârbovăț și Soborul Sfinților Moldovei. după Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, soborul de preoți a Catedralei Episcopale a Sfântului Bin. Kneaz Alexandru Nevski, în frunte cu Secretarul Eparhial, prot. Vadim Corostinschi, au săvârșit procesiune cu credincioșii până la Catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni care este în construcție și au săvârșit Te-deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. 

joi, 28 septembrie 2017

Ești gata să faci asta? Îndemnul unui preot pentru tineri

Bună ziua!

Ce faci prietene? 

Eu bine! 

De mult timp nu am mai discutat și de aceea încerc ca printr-un mesaj să discut cu prietenii mei pe care îi am pe rețelele de socializare, dar fiindcă sunt peste 1000 nu dispun de atâta timp ca să întreb pe fiecare în parte ce face.

Dacă e un site de socializare, deci e bine ca să mai știu ce faci tu. Să nu crezi că dacă mesajul acesta e trimis tuturor înseamnă că eu nu discut direct cu tine! E adresat doar ție și e un început de discuție doar între noi doi, de aceea eu aștept să răspunzi la el, chiar dacă a venit la tine ca link.

Cum am spus, o duc bine, sunt sănătos și ceea ce am început de mai timp în lucrarea cu tinerii continue cu ajutorul Domnului. Demult timp nu am discutat și acest lucru mă îngrijorează fiindcă, nu cunosc ce faci, cu ce te ocupi, care sunt bucuriile și nedumeririle tale în viață! Când discutam mai des și cunoșteam situația ta, puteam veni și cu niște sfaturi, acum deja e mai greu fiindcă te-ai depărtat de comunicarea noastră, dar asta nu înseamnă că sunt indiferent față de tine.

marți, 29 august 2017

Desfășurarea Adunării Protopopiatului Hâncești

În data de 29 august 2017,  în incinta bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Hâncești a avut loc Adunarea ordinară a clerului din Protopopiatul Hâncești, care a fost prezidată de către Protopopul Circumscripției Hâncești, protoiereul Serghei Slănină.

Adunarea a demarat cu tradiționala felicitare pentru preoții care în luna august și-au sărbătorit ziua de naștere și ziua hirotonisirii în treapta de preot. La adunare a fost prezent și Secretar Eparhial, protoiereul Vadim Corostinschi, care a prezentat câteva programe de activitate pentru preoți.

Prima activitate: Programul cultural de ziua Sfintelor Fecioare Mucenițe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia „Ziua Familiei fericite. Ziua Fecioriei. Ziua curățeniei trupești și sufletești.” Această activitate se va petrece în fiecare parohie la data de 30 septembrie 2017.

luni, 21 august 2017

A fost desfășurată Adunarea Ordinară a Protopopiatului Nisporeni

În data de 21 august 2017, a fost desfășurată Adunare Ordinară a Protopopiatului Nisporeni, în incinta bisericii Adormirea Maicii Domnului, or. Nisporeni, fiind primiți călduros de către preotul Petru Ciobanu, parohul lăcașului sfânt.

Adunarea a fost deschisă de către preot Vitalie Cozari, Protopopul Circumscripției Nisporeni, care s-a discutat mai multe lucruri referitor la activitățile parohiilor pe timp de vară și multe altele.

La adunare cu un cuvânt de salut a venit și preot Vadim Corostinschi, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, care a discutat cu preoții despre evenimentul din viitorul apropiat dedicat tinerilor și anume Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova, care va fi desfășurat la Mănăstirea Hârbovăț în data de 16 septembrie.

sâmbătă, 29 iulie 2017

Scandal la biserică între răspopitul Eugen Baluța și locuitorii or. Nisporeni

Zilele acestea în biserica Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil din or. Nisporeni, a fost un nou scandal între fostul preot Eugen Baluța, care a fost oprit de a sluji cele sfinte din 2013 și cu creștinii din localitate. Pe lângă îmbrânciri, vorbe murdare, atac la persoană și alte năzdrăvănii pe care și le permitea dânsul la adresa enoriașilor, consilierilor bisericii, dar are apucături agresive și față de ceilalți preoți din oraș.

Chiar dacă e oprit începând din 25 iunie 2013 prin decretul de oprire a Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni, el totuși ține forțat biserica și este agresiv cu toți. Fiind dat în instanța de Judecată Nisporeni Eugen Baluța, referitor la ținerea forțată a bisericii date și având pierdere de caz nu s-a conformat.

sâmbătă, 15 iulie 2017

Depuneri de flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din or. Nisporeni și vizita la Mănăstirea ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”

După oficierea Sfintei Liturghii și sfințirea Paraclisului temporar în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Potolește Întristarea Mea” din or. Nisporeni, alături de Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, ne-am deplasat la monumentul Sfântului Ștefan cel Mare din centrul orașului unde am depus flori sfântului pe care astăzi îl prăznuim, tot aici au fost intonate cântări de laudă Domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt, după care ne-am îndreptat spre Mănăstirea în cinstea Sf. Ștefan cel Mare și Crucea din Chiscul Ostașului Nisporeni.

miercuri, 12 iulie 2017

Zi de sărbătoare duhovnicească la Mănăstirea Hârbovăț

În ziua de 12 iulie 2017, în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, am slujit alături de Arhimandritul Spiridon, Starețul Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului, Hârbovăț, unde Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni este Sfințit Arhimandrit al acestui sfânt așezământ.

După Sfânta Liturghie cu soborul de preoți am săvârșit Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru sănătatea Sfințitului Arhimandrit, Chiriarhul locului, la care Corul Ierihon au dat răspunsuri liturgice și am cântat împreună cu obștea monahală și tinerii participanți la Școala de Vară a Liderului ATOM, un mulți ani trăiască.

duminică, 2 iulie 2017

Vizită de lucru a prot. Vadim Corostinschi, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, la biserica din localitaea Mirești Hâncești

În data de 2 iulie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am fost cu programul de slujire și lucru în parohia bisericii cu hramul Sf. Cuv. Parascheva, localitatea Mirești, Hâncești, parohul fiind preot Dumitru Gherman.

Cuvântul de învățătură pentru cei prezenți s-a axat pe pericopa evanghelică de la Ap. Matei și am explicat despre rugăciunea noastră pe care o înălțăm Domnului și ca urmare încrederea cu care primim cele trimise de Dumnezeu nouă. Ascultarea, credința, dragostea față de aproapele și multe alte virtuți pe care trebuie să le dezvoltăm în noi ca prin ele să ajungem să fim orientați pe Calea cea Adevărată care este Hristos.

După Sfânta Liturghie a fost convocată Adunarea Generală a parohiei date la care au asistat enoriași, dl. primar al localității 34 persoane și am abordat mai multe aspecte ale vieții liturgice ale parohiei. Procesul verbal al adunării și raportul de inspecție o să fie discutat la Ședința Judecății Eparhiale din 4 iulie 2017.

miercuri, 26 aprilie 2017

13 răspunsuri pentru Gavriloi Rodion căutătorul lui Hristos pe facebook

Hristos a Înviat!
Mulți au întrebări, dar puțini sunt cei ce ascultă răspunsurile, de asta avem mulți activiști civici și oameni care se dau cu părerea despre tot ajungând și la Biserica lui Hristos, dar nu prea cercetează să ajungă la esență. Nu zic că preoții sunt îngeri veniți din cer care nu fac nimic altceva decât să-L slăvească pe Dumnezeu, dar au și ei familii,  tot ce are omul cotidian, plus la asta și jertfirea în Biserică, nemaivorbind de mulțimea ispitelor.

Doar denumirea articolului deja arată că se dă cu părerea cineva din afara bisericii: 13 idei pentru Mitropolia Moldovei de la un activist civic. Totuși coborâm cu o explicație mai jos la unele momente care tot se vehiculează pe net de mult timp.

sâmbătă, 22 aprilie 2017

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretar Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia sărbătoririi sfîntului ocrotitor

Preacucernice Părinte Secretar,
Hristos a înviat!!!
Prăznuirea Sfîntului Cuvios Mucenic Vadim, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.
Fie ca Sfîntul ocrotitor să vă fie călăuză şi sprijin pentru viitor, spre sporirea activităţilor culturale cu tineretul din cuprinsul Episcopiei noastre.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Întru mulţi şi fericiţi ani!
Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,
+ PETRU,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

vineri, 31 martie 2017

Desfășurarea Adunării Consiliului Eparhial

Vineri, 31 martie 2017. La reședința Preasfințitului Episcop PETRU, de la Mănăstirea Hîncu, a avut loc adunarea Consiliului Eparhial.
Ședința Consiliului Eparhial a fost prezidată de Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. Întrunirea a început cu un discurs ținut de Preasfinția Sa, după care a luat cunoștință cum sau petrecut slujbele în săptămînile trecute ale Postului Mare în cadrul parohiilor din cuprinsul Episcopiei.
ORDINEA DE ZI:
1. La fiecare adunare ordinară a protopopiatului, preoții numiți să susțină câte un seminar pe tematici anunțate de Chiriarh.
2. Slujirea Preoților a Liturghiei mai înainte Sfințite la parohii.
3. Săptămâna Tineretului Ortodox desfășurat în cadrul eparhiei noastre cu concursul Brain-Ring: Călărași – 3 aprilie, Ungheni – 4 aprilie, Hâncești – 5 aprilie, Nisporeni – 6 aprilie.
4. Despre organizarea Drumul Crucii, în Vinerea Patimilor, din centrul orașului Nisporeni, continuând calea până la chiscul ostașului, unde se află mănăstirea cu hramul ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” şi ,,Crucea Neamului”.
5. Aducerea Sfântului Foc la sărbătoarea Învierea Domnului și citirea Pastoralei Chiriarhului în parohii la aleasa Sărbătoare.
6. Seminarul Republican a profesorilor de religie din Republica Moldova, se va desfășura la Ungheni data 27-28 aprilie.
7. Despre organizarea Festivalului Pascal și Expoziția Pascală„Mâinile Mamei”.
8. Construcția Bisericii Bucuria Tuturor Scârbiților, or. Nisporeni.
9. Chestionarele pentru verificarea bisericilor, pozelor și a Certificatelor de înregistrare.
10. Rapoartele Protopopiatelor pe marginea proiectului parvenit de la patriarhie: Profesiile compatibile sau necompatibile cu preoția.

miercuri, 8 martie 2017

8 martie, ziua femeii dedicată în totalitate bucătăriei

Toți ne bucurăm de venirea primăverii, anotimpul prin care Dumnezeu revarsă din dragostea Sa peste natură și prin legea instituită de El, pământul are potențialul de a da naștere frumosului și plăcutului. Cu venirea acestui anotimp bărbații își bucură soțiile cu florile primăverii felicitându-le și urându-le să fie și ele în continuare elementul de viață în familiile lor.

luni, 27 februarie 2017

Canonul de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul - audio

Canonul de pocăinţă al Sfântului Andrei, episcopul Cretei (de unde şi supranumele Cretanul sau Criteanul), care a trăit în sec. VII-VIII. Acest canon la moment în Bisericile Ortodoxe este citit în primele patru zile ale Postului Mare în cadrul Pavecerniţei Mari.


vineri, 24 februarie 2017

Secretarul Eparhial, pr. Vadim Corostinschi în vizită de lucru în Circumscripția Nisporeni

În data de 24 februarie 2017, la Adunarea Protopopiatului Nisporeni, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am venit în fața preoților cu un program de lucru administrativ ca Secretar Eparhial cu tematica anului 2017 dedicat în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ANUL DREPTEI CREDINȚE MĂRTURISITOARE ȘI LUCRĂTOARE PRIN IUBIRE, unde unii preoți au primit temele binecuvântate de Ierarh, care vor fi discutate în cadrul Adunărilor ordinare a protopopiatelor.


joi, 23 februarie 2017

Desfășurarea Adunării Ordinare în Protopopiatul Hîncești


În data de 23 februarie 2017, la Adunarea Protopopiatului Hîncești, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am venit în fața preoților cu un program de lucru administrativ ca Secretar Eparhial cu tematica anului 2017 dedicat în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ANUL DREPTEI CREDINȚE MĂRTURISITOARE ȘI LUCRĂTOARE PRIN IUBIRE, unde unii preoți au primit temele binecuvântate de Ierarh, care vor fi discutate în cadrul Adunărilor ordinare a protopopiatelor.

marți, 21 februarie 2017

Secretarul Eparhial, pr. Vadim Corostinschi în vizită de lucru în Circumscripția Ungheni

În data de 21 februarie 2017, la Adunarea Protopopiatului Ungheni, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am venit în fața preoților cu un program de lucru administrativ ca Secretar Eparhial cu tematica anului 2017 dedicat în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ANUL DREPTEI CREDINȚE MĂRTURISITOARE ȘI LUCRĂTOARE PRIN IUBIRE, unde unii preoți au primit temele binecuvântate de Ierarh, care vor fi discutate în cadrul Adunărilor ordinare a protopopiatelor.

luni, 13 februarie 2017

Secretarul Eparhial, pr. Vadim Corostinschi în vizită de lucru în protopopiatul Călărași

În data de 13 februarie 2017, la Adunarea Protopopiatului Călărași, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, am venit în fața preoților cu un program de lucru administrativ ca Secretar Eparhial cu tematica anului 2017 dedicat în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ANUL DREPTEI CREDINȚE MĂRTURISITOARE ȘI LUCRĂTOARE PRIN IUBIRE, unde unii preoți au primit temele binecuvântate de Ierarh, care vor fi discutate în cadrul Adunărilor ordinare a protopopiatelor.