sâmbătă, 30 aprilie 2016

Hristos a Înviat!

  Din toată inima Vă felicit cu Sărbătoarea Învierii Domnului, vă dăresc să aveți bucuria Învierii care să Vă lumineze calea spre mântuire.
Vă invit pe toți să participăm la Slujba Învierii lui Hristos ca să primim binecuvântare și în primul rând să ne sfințim pe noi, apoi prinoasele din coș! 
Hristos a Înviat!


prot. Vadim Corostinschi
Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni,
Președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova

miercuri, 27 aprilie 2016

Clericii Catedralei Episcopale în vizită de lucru la PS. Petru

     Marţi, 26 aprilie 2016, în aceste zile premergătoare marii sărbători a Învierii Domnului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, şi-a desfăşurat activitatea sa arhipăstorească la Centrul Eparhial din oraşul Ungheni.
     În această zi în programul de lucru a fost programat și întâlnirea cu toţi clericii catedralei, cu care a avut discuţii cu privire la desfășurarea slujbelor şi activităților în perioada pascală.

marți, 26 aprilie 2016

ANUNȚ!!! DRUMUL CRUCII, DRUMUL PĂTIMIRII ŞI MÂNTUIRII NEAMULUI OMENESC

Preacuvioși şi Preacucernici părinţi,
iubiţi fraţi şi surori în Domnul
    Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, parcurgem treaptă cu treaptă urcuşul duhovnicesc spre marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Dar pentru a ne bucura de taina Învierii lui Iisus Hristos, trebuie neapărat să trăim cu intensitate taina pătimirii şi Răstignirii Mîntuitorul, căci taina crucii ne descoperă taina Învierii, iar taina Învierii este pătrunsă de taina crucii. 

vineri, 22 aprilie 2016

DIVIZIONUL DE ARTILERIE "PRUT" LA 24 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

     În ziua de 19 aprilie 2016, Divizionul de Artilerie "Prut" situat în oraşul Ungheni, a împlinit 24 de ani de la înfiinţare, cu acest frumos prilej în ziua devineri, 22 aprilie 2016, au fost organizate manifestările jubiliare.
     Cu binecuvântarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la manifestările jubiliare prilejuite de această aniversare a participat și Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI împreună cu Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării,Protodiaconul Victor ROTARU, care au oficiat un Te Deum de mulţumire şi au stropit cu Aghiasmă ostaşii şi conducerea acestei instituţii.

MESAJUL DE FELICITARE AL PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESAT PREACUCERNICULUI PROTOIEREU VADIM COROSTINSCHI, SECRETAR EPARHIAL AL EPISCOPIEI DE UNGHENI ŞI NISPORENI, CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII SFÎNTULUI OCROTITORPreacucernice Părinte Secretar,
Prăznuirea Sfîntului Cuvios Mucenic Vadim, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.
Fie ca Sfîntul ocrotitor să vă fie călăuză şi sprijin pentru viitor, spre sporirea activităţilor culturale cu tineretul din cuprinsul Episcopiei noastre.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.
Întru mulţi şi fericiţi ani!
Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,
+ PETRU,

ÎN SĂPTĂMÎNA TINERETULUI ORTODOX 60 DE ELEVI AI COLEGIULUI NAŢIONAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ DIN ORAŞUL UNGHENI, AU FOST MĂRTURISIȚI ȘI ÎMPĂRTĂȘIȚI CU SFINTELE TAINE

     Vineri, 22 aprilie 2016. În această perioadă de urcuş duhovnicesc spre Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și deosebi în „Săptămîna Tineretului Ortodox”  cu binecuvântarea şi la iniţiativa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, Preşedintele Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală în Ministerul Apărării, Protodiaconul Victor ROTARI, în colaborare cu directorul Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră Dn Veaceaslav BABALICI, a organizat pentru 60 de elevi ai instituţiei sus numite o adevărată bucurie sufletească.
    Astfel în vinerea din a șasea săptămînă a Postului Mare, elevii Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră au fost mărturisiţi şi împărtăşiţi de soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Episcopale ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine.

Discuție de suflet cu persoanele care sânt în conflict cu legea și tineri care au intenții de sinucid

     În data de 22 aprilie 2016, cu Binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în incinta Centrului Eparhial, a fost desfășurată o discuție de suflet cu persoanele care sânt în conflict cu legea și tineri care au intenții de sinucid. Această întâlnire a fost posibilă datorită programei de colaborare între Episcopia de Ungheni și Nisporeni în persoana Preasfințitului Petru și Irina Șișcanu, Șefa Biroului de Probațiune Ungheni.

Echipa Speranța din Lăpușna, va reprezenta Hînceștiul la Finala concursului Brain-Ring din 4 septembrie 2016

 În data de 21 aprilie 2016, în Palatul de Cultură a or. Hîncești, cu prilejul  Săptămânii Tineretului Ortodox, desfășurat în Episcopia de Ungheni și Nisporenia fost desfășurate  două activități:
     1. Conferință: Sf. Scriptură - de la citire la fapte, conferențiar fiind prot. Vadim Corostinschi, Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, care s-a axat pe 3 puncte: Biblia ca carte Sacră și revelată de Dumnezeu, citirea și aprofundarea cunoștințelor despre rolul omului și scopul lui aici pe pământ și îndeplinirea faptelor după Cuvântul Scripturistic.

miercuri, 20 aprilie 2016

R-nul Nisporeni a ales echipa învingătoare pentru finala brain-ring 2016

    În data de 20 aprilie 2016, în Palatul Luceafărul a fost desfășurat concursul brain-ring, ediția a III-a, pentru echipele din r-nul  Nisporeni. Evenimentul de astăzi a avut două parți și anume:
     1. Conferință: Sf. Scriptură - de la citire la fapte, conferențiar fiind prot. Vadim Corostinschi, Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, care s-a axat pe 3 puncte: Biblia ca carte Sacră și revelată de Dumnezeu, citirea și aprofundarea cunoștințelor despre rolul omului și scopul lui aici pe pământ și îndeplinirea faptelor după Cuvântul Scripturistic.

Desfășurarea concursului brain-ring în r-nul Ungheni

     În data de 19 aprilie 2016, în LT M. Eminescu a fost desfășurat concursul brain-ring, ediția a III-a, pentru echipele din r-nul  Ungheni.
     Concursul dat face parte din Proiectul Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova: Sânt tânăr și doresc să mă manifest intelectual și cuprinde un șir de activități desfășurate în rândul tinerilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

luni, 18 aprilie 2016

R-nul Călăraș dă start activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox, din Episcopia de Ungheni și Nisporeni

     În data de 18 aprilie 2016, r-nul  Călărași a dat start activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox, din Episcopia de Ungheni și Nisporeni. În această zi în or. Călărași au fost desfășurate două activități:
     1. Conferință: Sf. Scriptură - de la citire la fapte, conferențiar fiind prot. Vadim Corostinschi, Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, care s-a axat pe 3 puncte: Biblia ca carte Sacră și revelată de Dumnezeu, citirea și aprofundarea cunoștințelor despre rolul omului și scopul lui aici pe pământ și îndeplinirea faptelor după Cuvântul Scripturistic.

sâmbătă, 16 aprilie 2016

Câteva activități desfășurate de către Sectorul Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret legate de Săptămâna Tineretului OrtodoxEpiscopia de Ungheni și Nisporeni, Prin Sectorul Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, desfășoară un șir de activități în rândul tinerilor spre ai îndrepta în viața de zi cu zi ca buni membri ai societății și de a le da răspuns la întrebarea: Care e scopul lor aici pe pământ? Președintele Sectorului dat este preotul Vadim Corostinschi, care împreună cu echipa de preoți, tineri din grupul de inițiativă dezvoltă proiecte ce dau interes tinerilor de a se încadra în viața activă a societății, dar și cunoașterea lui Hristos Dumnezeu.

joi, 14 aprilie 2016

Tinerii din or. Nisporeni și-au întărit voința!

          În data de 14 aprilie 2016, la LT. Boris Cazacu din or. Nisporeni, a fost desfășurată conferința pe tema: Ce alegem aceea sântem, de la frumos la urâțenie există doar un singur pas, voința! Conferințiar fiind preot Vadim Corostinschi, Președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova.

     Tema dată a avut mai multe puncte de reper ce a prezentat, de unde cunoaștem că avem voința liberă de a alege, cum o întărim, cum normalitatea vieții se schimbă odată cu dezvoltarea lucrurilor mai puțin bune în noi și unde putem ajunge. Tot aici s-a discutat despre legile morale și statale care ne limitează voința, dar ne întărește ca membri ai societății.

miercuri, 13 aprilie 2016

Masă rotundă la Hîncești - Predarea Religiei în învățămîntul general

     În data de 12 aprilie 2016, în Gimnaziul M. Viteazu din or. Hîncești, a fost desfășurat Masă rotundă  „Predarea Religiei în învățămîntul general”.
     Moderatorul evenimentului a fost dn. Galina Tripac, metodist specialist DÎ Hîncești, iar la eveniment au fost invitați, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și NisporeniProt. Vadim Corostinschi, Secretar al Episcopiei de Ungheni și NisporeniProt. Serghei Slănină, Protopopul Circumscripției Hîncești, diacon Ion Pîrău, s.Ciuciuleni. Virgil Mîndicanu, profesor universitar USM, Tudor Rusu, redactor-șef ”Făclia”, Angela Levința, șef al Cabinetului metodic al  Mitropoliei  Moldovei, responsabil de Religie - dna  Tonu Valentina, Șefa Direcției Învățămînt, dna Chetraru Ana –metodist DÎ, dna Buic Vera, metodist superior DÎ, dna Silvia Pojoga, profesor de religie LT Ciuciuleni, părinți și elevi.

duminică, 10 aprilie 2016

Duminica a IV-a din sfântul şi Marele Post numită şi a Sfântului Ioan Scărarul

     Duminică, 10 aprilie 2016, a IV-a din sfântul şi Marele Post numită şi a Sfântului Ioan Scărarul, am oficiat alături de Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni si Nisporeni  Sfânta şi Dumnezeieasca Liturghie la Mănăstirea ,,Cuvioasa Parascheva” Hîncu. 
     Slujba a avut loc la primul nivel al Catedralei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” cu Hramul „Sf. Mare  Mc. Pantelimon” din complexul mănăstirii.

miercuri, 6 aprilie 2016

Sectorul Eparhial Comunicare Internațională și Relații cu Mass-Media și Sectorul Eparhial Activitate Pastorală Pentru Tineret în dezvoltarea programei de lucru

     În a doua parte a zilei de marți, 5 aprilie 2016, cu binecuvântarea și participarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în centrul Eparhial a fost convocată ședința Sectorul Eparhial Relații cu Mass-Media și Sectorul Eparhial Activitate Pastorală Pentru Tineret la care au participat și Protopopii.
     Ședința a fost prezidată de prot. Vadim COROSTINSCHISecretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni și Președinte a Sectorului Eparhial Comunicare Internațională și Relații cu Mass-Media și Sectorului Eparhial Activitate Pastorală Pentru Tineret,

sâmbătă, 2 aprilie 2016

În mijlocul preoților din Protopopiatul Nisporeni

  În această perioadă de primăvară duhovnicească, când întreaga umanitate se îndreaptă spre marele praznic al Învierii Domnului, clericii din protopopiatul Nisporeni, în frunte cu protopopul, Protoiereul Vitalie COZARI, cu binecuvântarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-au adunat la parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Nisporeni pentru a desfăşura adunarea ordinară a protopopiatului.

vineri, 1 aprilie 2016

Conferință desfășurată la Ungheni: Momeala paranoiei apocaliptice – metodă sectară eficientă de secerare a sufletelor

     În data de 01.04.2016, cu binecuvântarea Presfinţitului  Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, în or. Ungheni s-a desfăşurat conferinţa din ciclul conferinţelor cu genericul Momeala paranoiei  apocaliptice – metodă sectară eficientă de secerare a sufletelor” conferenţiar fiind preot prof. Octavian Solomon,  Preşedintele Sectorului Eparhial de Activitate Misionară, Antisectară şi Antischismatică a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.