vineri, 1 iulie 2016

Preot Vadim Corostinschi: ... să fim alături de tineri, care sânt mărturisitorii iubirii lui Hristos şi misionarii noştri

1.   Anul acesta s-au împlinit cinci ani de când aţi fost hirotonit preot. Cum au fost aceşti ani pentru dvs?

Fiind tânăr am încercat de fiecare dată să pun în aplicare ceea ce am studiat la diferitele discipline teologice, dar în primul rând acolo unde sânt prezent, iubesc să fie ordine și lucrurile bine puse la punct. De aceea odată cu hirotonia mea în treapta de diacon la data de 11 ianuarie 2011 și până în prezent am încercat să promovez aceste concepții. Prima comunitate religioasă pe care am condus-o a fost Biserica „Sf. M. Muc. Gheorghe”, din s. Gura Oituz,

r-nul Sîngerei; a fost un început cu roade vizibile unde am avut posibilitatea să prezint cele spuse de mine mai înainte. După învățătura Sfinților Părinți, care ne învață că acolo unde este Biserică trebuie să fie și comuniune Euharistică cu Episcopul locului, de aceea primul lucru pe care am început să-l împlinesc a fost pregătirea bisericii și repararea pentru vizita Episcopului în parohie și întâlnirea euharistică reciprocă, prin acest eveniment din data de 01 noiembrie 2011, credincioșii au auzit cuvântul de învățătură a Ierarhului.
Un alt aspect important al activităților mele este desfășurat cu tinerii. Și de ce anume cu tinerii? Această activitate are la bază mai multe idei: ei sânt viitorul societății și Biserica are ca angajament dezvoltarea unei  societăți sănătoase și cultă,  morală și religioasă, iar altă idee este că tinerii permanent

au 1001 de întrebări la care caută răspunsuri, iar dacă nimeni nu are cine le răspunde la aceste întrebări, avem ceea ce avem. De aceea pentru a uni tinerii ortodocși din r-nul Sângerei în acel moment unde îmi desfășuram activitatea mea ca preot de parohie și în satul natal – Vrănești, împreună cu preotul Marcel Dodul și în colaborare cu Mănăstirea „Sf. Apostoli Petru și Pavel” unde ca stareț este și în prezent Arhimandritul Pahomie (Jugănaru), la data de 4 iunie 2012 se înființează Asociația Tinerilor Ortodocși din Sângerei, care mai apoi devine ca ONG. În prezent este redenumită ca AO Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova. Asociația își are ca scop: Trezirea conștiinței în rândul tinerilor și promovarea valorilor moral-spirituale ale neamului nostru, bazându-se pe noua generație și educare ei. Totodată punem accentul pe voluntariat, de unde și lozinca este - De la tineri activi, spre comunități participative!
Noi de fiecare dată o să învingem! De ce? Fiindcă noi avem credință, curaj și entuziasm...! Aceste trei calități încercăm să le promovăm la fiecare tânăr și ne axăm cel mai mult pe dezvoltarea lor ca mădulare vii a lui Hristos și lideri tineri ortodocși. Totodată îndemnul nostru este să fim alături de tineri, care sânt mărturisitorii iubirii lui Hristos și misionarii noștri.
Chiar din primul an am avut succes și primiți de către tinerii cointeresați de ideile noastre, după care am și dorit să ridicăm în orașul Sângerei o capelă a tinerilor ortodocși cu un Centru Multifuncțional ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova), ceea ce nu ne-a reușit. La 1 iunie 2013, am fost primit cu mult drag de Preasfințitul Petru (Musteață), Episcop de Ungheni și Nisporeni, în jurisdicția Preasfinției Sale, unde și acum îmi desfășor activitatea ca Secretar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cleric  al Catedralei Episcopale „Sf. Alexandru Nevski” din or. Ungheni dar și ca Președinte al Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova.
Ascultarea de Secretar al Episcopiei am primit-o de la Ierarh la data de 1 noiembrie 2013, care și în prezent cu multă sârguință încerc să promovez și în parohiile din cadrul episcopiei noastre, activități care fac referire la tineri și Biserică.
Din vara anului 2014 am primit o altă ascultare și anume înființarea unei

noi comunități religioase din s. Morenii Noi, r-nul Ungheni. Aici s-a înălțat un paraclis în cinstea „Sf. M. Muc. Dumitru”, iar in primăvara anului 2015 a fost săvârșită pentru prima dată Sfânta Liturghie în această localitate,  de către un ierarh și anume de către Preasfințitul Petru, Episcopul locului, iar în noiembrie 2015 a fost pusă piatra de temelie a noii Biserici din localitate.
Visul de a construi o Biserică a tinerilor și Centrul Social ATOM nu a rămas în umbră și din primăvara anului 2016, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru Episcop de Ungheni și Nisporeni, în or. Ungheni, regiunea Curculiovca se

lucrează asupra construirii unui Complex Ortodox în susținerea tinerilor aflați în voia sorții și anume Biserica „Sfânta Fericită Matrona” și a Centrului Social ATOM. Acest Centru va include mai multe servicii pentru copiii și tinerii voluntari ai Asociației noastre, dar și alte servicii precum: centrul de zi pentru copiii din familiile social vulnerabile, acești copii vor avea posibilitatea de a face temele de acasă,  fiind ajutați de voluntarii noștri. De asemenea în proiect se este menționată și cantina socială pentru persoanele în etate și copiii defavorizați; bibliotecă; muzeu bisericesc și altele. Centrul va mai găzdui persoane care în urma maltratării sau abuzului sexual, sau a altor pricini, vor rămâne însărcinate, fiind influențate de rude de a avorta, ca urmare nefiind primiți în sânul familiei. Centrul va avea ca scop de a susține aceste persoane atât material cât și psihologic pentru a nu fi discriminate, dar încadrate în societate.

2.  Sunteți preocupat în mare parte de activitatea de pastoraţie a tinerilor, care este specificul muncii cu ei?

Activitățile mele cu tinerii le fac din dragoste și nu le pot socoti ca pe o muncă, ci mai bine zis o trăire în rândul tinerilor… Fiind și eu la vârsta de 30 ani, tânăr la suflet și la chip încerc să ajut tinerii să se regăsească. De aceea promovez pe rețelele de socializare proiectul Prețuiește Viața, este un îndemn la adresa tinerilor de a prețui clipele frumoase pe care le trăiesc ei în prezent fiindcă sânt unice și trebuie savurate din plin, prin iubire, iar iubirea absolută este Hristos și pe El îl găsim doar în casa Lui adică Biserică. Sânt mulți tineri în depresie, inhibați, cu tot felul de idei și care au nevoie de un singur lucru: comunicare.
Lucrul de bază pe care îl promovez în rândul tinerilor este comunicarea între ei, cu prietenii, în familie, etc. Deschiderea sufletului în fața celui apropiat și cel mai bine în fața lui Dumnezeu prin Taina Mărturisirii. De aceea în a II-a Duminică din luna noiembrie desfășurăm proiectul: Ești prietenul meu real? Lasă netul fii alături! Prin acest proiect dorim să sensibilizăm tinerii și părinții despre viața pe care o trăiește tânărul contemporan prin intermediul rețelelor de socializare neavând o comunicare pe viu.

3. Cum credeţi, tinerii de astăzi se deosebesc de cei din generaţiile precedente. Totodată, cum am putea cultiva tinerilor dragostea pentru Dumnezeu, pentru biserică, dar şi pentru patrie.  

Fiecare generație de tineri are specificul ei, nu pot spune că sânt total diferiți, dar oricum își dezvoltă în paralel 2 vieți. Una este cea reală cu tot ce este în jur și cealaltă virtuală cu absolut noi prieteni și posibil totalmente un alt tânăr, în cuvânt și faptă. Deseori tinerii  vin cu mulțumiri pentru ceea ce fac pentru ei, chiar dacă nu e mare lucru, dar îi aud, îi ascult și le mai dau și sfaturi. Acest lucru ei îl iau în calcul cel mai mult, iar atunci când tânărul își dă seama după câteva discuții cu mine că pe lângă toate mai sunt și preot atunci rămâne impresionat de posibilitatea împrietenirii și a lucrurilor benefice pe care le poate acumula pe parcurs. Am fost denumit de ei ca preotul și prietenul tinerilor, iar acest lucru mă încurajează în continuare și mai mult în promovarea valorilor noastre creștinești. Tinerii sânt dornici de a acumula lucruri noi, fie și despre Dumnezeu, Biserică, dar și alte multe întrebări pe care nu au cu cine să le discute, aici fiind cea mai acută problemă.

4. Recent în Eparhia Ungheni şi Nisporeni a fost organiztă o tabară de vară pentru tineri. Care a fost obiectivul acestei tabere, cine a avut posibilitatea să participe.  Care au fost impresiile participanților.

Acest gen de tabără desfășurat în acest an pe 5 – 8 iunie, în tabăra „La Salut”, or. Nisporeni, este pentru prima dată și cu genericul: Tinerețea, de la egal la egal amical! Tabăra a găzduit 45 preoți și 85 de tineri din cuprinsul Episcopiei noastre și a avut ca scop comunicarea între ei, într-o atmosferă liberă și prietenească. Competițiile și activitățile desfășurate între preoți și tineri au arătat că este posibilă această prietenie. S-au desfășurat meciuri amicale de fotbal între preoți și tineri, jocuri de șah,  și alte jocuri sportive, dar nu au lipsit nici conferințele cu caracter teologic, vizita și cuvântul Chiriarhului, dar și conferința oaspetelui de onoare, protosinghelul Nicodim Petre, din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România, cu care sântem într-o relație de prietenie și participăm la activitățile comune de pe ambele maluri ale Prutului. Prin aceste tabere ATOM, descoperă tineri care ajung lideri și pe care îi înrolează ca voluntari și promotori ai cuvântului lui Dumnezeu.

5. Un alt proiect pe care-l desfăşuraţi cu succes este concursul Brain-Ring, care este deja la a III-a ediţie. Cum a apărut ideia acestui proiect, cine vă ajută în organizarea şi desfășurarea concursului.

Concursul dat a apărut odată cu Asociația noastră din 2012, iar în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni este la a III-ea ediție. Relația între tânăr și preot trebuie să fie legată cu asumarea responsabilității și recunoștință, de aceea tinerii studiază de sine stătător materialul propus de ATOM, iar Asociația la rândul ei desfășoară concurs pentru promovarea celor mai buni, totodată îi încurajează pe cei ce au muncit, prin călătorii la locuri sfinte și pitorești din RM, iar în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni prin tabere și premii, și o călători în Bulgaria pentru 8 persoane.
Episcopia de Ungheni și Nisporeni a fost prima Eparhie din Mitropolia Moldovei care în anul 2014 dă un concept nou de activitate cu tinerii și anume tabăra de vară pentru tineri. Este o tabără care în acest an va fi a III-lea an consecutiv, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, desfășurat la mănăstirea Hâncu și va cuprinde 60 tineri și 10 preoți conferențiari. Tinerii la tabără sânt selectați conform participării la concursul Brain-Ring, echipa câștigătoare raională și alți tineri dintre cei mai buni din alte echipe. Specificul acestei tabere este de a desfășura și anumite activități. Este o tabără care decurge pe teritoriul unei mănăstiri și tinerii doritori frecventează slujbele de dimineață. Prezent este și  anturajul monastic și alte activități ce țin de dezvoltarea tânărului ca personalitate; specialiști ce abordează diferite teme ca: Tânărul lider ortodox, cine este el? Voluntariatul, Viața e frumoasă acolo unde sânt eu, căsătorie sau călugărie!, Provocările tinerilor!, De ce mântuirea este doar în Biserică? Sfânta Scriptură – de la citire la fapte, Numărul Fiarei!, Prietenie sau dragoste; Ce alegem aceea sântem - voința, etc… teme care sânt cerute de către tineri.
Acest concurs ia amploare abia la final, când se adună toți participanții din toată Episcopia și nu numai. În acest an va fi desfășurat la data de 4 septembrie în orașul Ungheni, ca zi dedicată în special tinerilor: Ziua Tânărului Voluntar ATOM. Programa zilei va începe cu ora 800 înregistrându-se participanții, apoi Sfânta Liturghie cu Ierarhul locului, Protopopii, Șefii Sectoarelor Eparhiale, ș.a. A doua parte a activităților se va desfășura Conferința și Marea Finală a concursului unde vor concura echipele învingătoare din raioanele: Ungheni, Nisporeni, Hîncești și Călărași. De asemenea au  fost echipe doritoare de a  se înscrie din alte raioane decât cele enumerate mai sus, dar din anumite motive și după regulamentul programului,  nu am avut posibilitate să-i înrolăm,  dar fiind ca o idee de rezolvare pe viitor.

6. Ce considerați că ar fi cea mai frumoasă realizare a dumneavoastră? Există ceva ce nu ați realizat?

Nu pot spune care este cea mai frumoasă realizare a mea, fiindcă rezultatele vizibile, nu sunt doar roadele muncii mele. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care mă susține enorm la proiectele și ideile apărute, protopopilor și preoților, dar și echipei tinerilor voluntari ai ATOM.
Odată cu împlinirea visului de a ridica o Biserică pentru tineri, care sunt zid și mădulare vii ale lui Hristos, atunci voi putea spune că este cea mai  frumoasă realizare, până atunci cer doar sfintele rugăciuni.

7.  Ce planuri pentru viitor aveţi, care proiecte sau idei aţi dori să le realizaţi.

Sunt o mulțime de proiecte și idei, dar multe dintre ele se vor realiza atunci când va fi construit Centrul Asociației. Tinerii doresc enorm de mult ca și mine să ridicăm acest Centru, pentru a avea unde ne întâlni, a discuta, indiferent de zi și anotimp, cu popas de noapte – pentru cei din depărtare și deja cum spun voluntarii: copii noștri să fie cei care să beneficieze de condițiile necesare întâlnirilor fiind ca o adevărată familie – Familia Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova, care va fi în Hristos.

Vă mulţumim că aţi găsit o clipă de răgaz şi aţi răspuns întrebărilor noastre. Sperăm căci cu ajutorului lui Dumnezeu veţi reuşi să realizaţi şi alte lucrări mărețe pentru societate întru slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii Ortodoxe.


Doamne ajută!

A consemnat Lozan Natalia pentru "Altarul Credinţei"
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu